Na stronie:


....Akcja Katolicka...
............POAK...........
.........Archiwum.........


...............Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską. Podstawową komórką Akcji Katolickiej jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - w skrócie POAK.
...............Na tych stronach chcemy przedstawić Parafialny Odział Akcji Katolickiej, pracujący w naszej parafii.


Korespondencję prosimy kierować na nasz adres e-mailowy:

serce1@os.pl
  Przeglądnij księgę gości i ... wpisz się do niej!

Stronę opracował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnie - Turaszówce

Msze św. w tym tygodniu  (5  -  11 grudnia 2016r.)


Dni powszednie   -   godz. 7.00   i   17.00.

Czwartek  -  8 grudnia  -  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  -  godz.   8.00,   11.00,   i   17.00.

Niedziela  -  11 grudnia  - godz.   7.30,   9.30,   11.30   i   17.00.

Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek, czwartek i piątek, bezpośrednio po wieczornej Mszy św.


Serce 816   (format .pdf)UWAGA:  AKTUALNOŚCIJesteś

monitoring pozycji

osobą, która odwiedziła naszą stronę.